Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Contact information

Address

19th Floor - VINACONEX Building, 34 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi City.

vcpholdings2020@gmail.com

(024) 6269 9988

(024) 6269 9977

Cập nhật địa chỉ

Chỉ dẫn bản đồ

Cập nhật địa chỉ

VCP HOLDINGS.,JSC