Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

16:27, 24/02/2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty.

Nội dung Báo cáo đề nghị quý vị tải file tại đây.

Trân trọng.

 

VCP HOLDINGS.,JSC