Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019.

10:53, 21/10/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C.

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019 và Giải trình thay đổi lợi nhuận trong BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2019.

Nội dung Báo cáo và giải trình đề nghị quý vị tải file đính kèm bên dưới.

Trân trọng!

 

VCP HOLDINGS.,JSC