Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo tài hợp nhất của Công ty Quý IV năm 2020

08:28, 29/01/2021

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C.

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tài hợp nhất của Công ty Quý IV năm 2020.

Nội dung Báo cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC