Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc: Gia hạn thời gian công bố BCTC

09:21, 19/01/2021

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C.

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc: Gia hạn thời gian công bố BCTC.

Nội dung Công văn đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC