Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Công trình xây lắp

Tổng thầu thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công; lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy; thiết bị quan trắc dự án thủy điện ĐAK ROBAYE tỉnh KON TUM

08/05/2020

Tổng thầu thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công; lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy; thiết bị quan trắc dự án thủy điện ĐAK ROBAYE tỉnh KON TUM

Tổng thầu sửa chữa, cải tạo và nâng cấp thiết bị nhà máy thủy điện Đăk Glun – tỉnh Bình Phước

07/05/2020

Tổng thầu sửa chữa, cải tạo và nâng cấp thiết bị nhà máy thủy điện Đăk Glun – tỉnh Bình Phước

VCP HOLDINGS.,JSC