Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

13:04, 21/12/2020

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Nội dung Biên bản đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

VCP HOLDINGS.,JSC