Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Chốt danh sách quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020

16:09, 05/06/2020

Kính gửi: Quý vị vổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C 
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chốt danh sách quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 

Nội dung Thông báo đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng.

 

VCP HOLDINGS.,JSC