Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Chương trình và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

18:19, 29/04/2020

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

Công ty cổ phần Vinaconex P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2020

Nội dung cụ thể đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng

 

VCP HOLDINGS.,JSC