Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

18:16, 29/04/2020

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

Công ty cổ phần Vinaconex P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nội dung Dự thảo Nghị quyết đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng!

 

VCP HOLDINGS.,JSC