Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

18:01, 29/04/2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng kính mời quý vị cổ đông về tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2020 của Công ty.

Nội dung cụ thể đề nghị quý vị xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

VCP HOLDINGS.,JSC