Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex P&C về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

16:20, 25/03/2020

Kính gửi các quý vị Cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex - Vinaconex P&C. Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Nghị Quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của HĐQT Công ty. Nội dung nghị quyết đề nghị quý vị cổ đông xem file đính kèm. Trân trọng!

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC