Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

18:41, 15/05/2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường  niên năm 2020 của Công ty.

Nội dung Nghị quyết, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Trân trọng !

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC