Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Quyết định của HĐQT: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14:13, 08/12/2020

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Quyết định của HĐQT: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung Quyết định đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC