Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ( lần 2) Phần II

09:56, 02/07/2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng kính mời quý vị cổ đông về tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ( lần 2) của Công ty.

Thời gian: Từ 09h00 ngày 16 tháng 07 năm 2020;

Địa điểm: Hội trường lớn tầng 21 - Trụ sở Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex. Địa chỉ Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến quý vị cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội như sau:

 

VCP HOLDINGS.,JSC