Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020./ Documents for an extraordinary meeting of shareholders in 2020.

14:02, 10/02/2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng kính mời quý vị cổ đông về tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

Thời gian: Từ 09h00 ngày 14 tháng 02 năm 2020;

Địa điểm: Hội trường lớn tầng 21 - Trụ sở Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex. Địa chỉ Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến quý vị cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội như sau:

 

To: Shareholders of VINACONEX P&C Joint Stock Company

VINACONEX P&C Board of Directors cordially invites shareholders to attend the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company in 2020 .

Time: From 09:00 on February 14, 2020;

Venue: Large hall on the 21st floor - Headquarter of Vietnam Construction and Import-Export Corporation Vinaconex. Address Vinaconex Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi .

The Board of Directors of the Company would like to send to shareholders the documents for the Meeting as follows:

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC