Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Phần II)

17:15, 01/04/2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VCP P&C trân trọng kính mời quý vị cổ đông về tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Thời gian: Từ 09h30 ngày 22 tháng 04 năm 2021;

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Khu nhà điều hành các công trình Thủy điện. Địa chỉ: Thôn Trung Chính, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa.

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến quý vị cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội như sau:

 

VCP HOLDINGS.,JSC