Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo chính thức về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

09:02, 28/04/2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C.

Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo chính thức về thời gian chính thức tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

 

Danh sách file đính kèm

      83.PDF

VCP HOLDINGS.,JSC