Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo chốt danh sách quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

08:23, 02/01/2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C 
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo chốt danh sách quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường  năm 2020. 

Nội dung Thông báo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC