Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

11:07, 02/01/2020

Kính gửiCác quý vị cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

Công ty cổ phần Vinaconex P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Nghị quyết của HĐQT về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Nội dung Nghị quyết đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng!

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC