Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Hoàn thành công tác đại tu tổ máy số 2 của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt

09:31, 26/12/2014

Trong các ngày từ 06/12/2014 đến 25/12/2014, Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã tiến hành công tác đại tu cho tổ máy số 2 (H2) của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt. Trước đó, vào tháng 03 năm 2014, công tác đại tu tổ máy số 1 của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt cũng đã được hoàn tất.

Theo quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của Nhà máy, khối tổ máy H2 được tiến hành đại tu nhằm mục đích: kiểm tra tình trạng, thông số kỹ thuật toàn bộ thiết bị của Tổ máy sau 5 năm vận hành; thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế một số thiết bị để làm tăng tuổi thọ và đảm bảo việc phát điện một cách an toàn, hiệu quả của tổ máy.

Với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV của Nhà máy cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, Phòng, Ban có liên quan, đến ngày 25/12/2014 công tác đại tu tổ máy số 2 của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt đã được hoàn thành, vượt so với tiến độ được giao 19 ngày và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động trong suốt quá trình diễn ra công tác đại tu, đưa tổ máy số 2 trở lại phát điện ổn định.

VCP HOLDINGS.,JSC