Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

09:34, 11/12/2020

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ.

Nội dung Báo cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

VCP HOLDINGS.,JSC