Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

09:45, 17/07/2020

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

Công ty cổ phần Vinaconex P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Nội dung Quyết định đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC