Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Biên bản họp của Ban Kiểm soát: Miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

15:30, 29/06/2020

Công ty cổ phần Vinaconex P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Biên bản họp của Ban Kiểm soát: Miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Nội dung Biên bản đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

VCP HOLDINGS.,JSC