Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Biên bản họp của Ban Kiểm soát và Đơn xin từ nhiệm của Bà Nghiêm Quỳnh Chi

08:15, 15/12/2020

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Biên bản họp của Ban Kiểm soát và Đơn xin từ nhiệm của Bà Nghiêm Quỳnh Chi.

Nội dung Biên bản và Đơn xin từ nhiệm đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC