Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (được sửa đổi, bổ sung lần thứ 8)

10:31, 23/07/2020

Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng P&C trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (được sửa đổi, bổ sung lần thứ 8) 

Nội dung Điều lệ đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

VCP HOLDINGS.,JSC