Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Bảo Long Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty

10:47, 02/03/2021

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Bảo Long Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung Đơn xin từ nhiệm đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC