Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 chi tiết và triển khai phương án phát hành

10:21, 18/03/2021

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C.

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Nghị quyết của HĐQT: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 chi tiết và triển khai phương án phát hành.

Nội dung Nghị quyết đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC