Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

10:00, 30/06/2020

Công ty cổ phần Vinaconex P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Nghị quyết của HĐQT: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung Nghị quyết đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC