Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

11:59, 15/07/2020

Công ty cổ phần Vinaconex P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông hông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ.

Nội dung Thông cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

VCP HOLDINGS.,JSC