Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Chi nhánh Doanh nghiệp

15:31, 05/08/2020

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C.

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Chi nhánh Doanh nghiệp

Nội dung Thông báo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

      198.PDF

VCP HOLDINGS.,JSC