Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo v/v: Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tại Phú Yên

10:21, 09/03/2021

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C.

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Thông báo v/v: Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tại Phú Yên.

Nội dung Thông báo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC