Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Lễ công bố quyết định về công tác nhân sự Ban Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex P&C

13:15, 24/06/2020

    Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại phiên họp thứ 11 ngày 22/06/2020. Sáng ngày 23/6/2020, tại phòng họp lớn Văn phòng Công ty, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty và Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tham dự buổi Lễ có: Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty, Trưởng BKS, Ban TGĐ, Giám đốc, Phó GĐ các Ban chức năng, Giám đốc Nhà máy và Giám đốc các đơn vị thành viên :

Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT trao Quyết định bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho Ông Phạm Văn Minh

 Ông Phạm Văn Minh - Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu sau khi nhận Quyết định tại lễ công bố

    Cụ thể tại Quyết định số 19/2020/QĐ – HĐQT ngày 22/06/2020 về việc bổ nhiệm Ông Phạm Bảo Long giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex P&C kể từ ngày 22/06/2020 và Quyết định số 20/2020/QĐ – HĐQT ngày 22/06/2020 về việc bổ nhiệm Ông Phạm Văn Minh giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex P&C kể từ ngày 22/06/2020.

Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc  Công ty cho Ông Phạm Bảo Long

Ông Phạm Bảo Long - Tổng giám đốc Công ty phát biểu sau khi nhận quyết định tại lễ công bố

    Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát,  Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã trao các quyết định cho Ông Phạm Bảo Long và Ông Phạm Văn Minh. Phát biểu tại buổi lễ các Ông Phạm Bảo Long và Ông Phạm Văn Minh bày tỏ sự cảm ơn cũng như sự tin tưởng của Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ, các đồng chí cũng hứa trước Hội đồng quản trị sẽ đoàn kết một lòng cùng tập thể CBCNV xây dựng Công ty ngày càng phát triển đúng như kỳ vọng của Hội đồng quản trị cũng như cá nhân Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty.

     Kết thúc buổi Lễ thay mặt HĐQT Công ty, Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty cũng đã nêu một số định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

VCP HOLDINGS.,JSC