Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo tuyển dụng

11:21, 11/01/2021

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C.

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Thông báo tuyển dụng công nhân vận hành Nhà máy Thủy điện Đăk Roybaye.

Nội dung đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

VCP HOLDINGS.,JSC